Historiek van AVIB vzw

Een kleine 25 jaar geleden rommelde het flink in de Vlaamse imkerswereld. Bonden werden uitgesloten, wantrouwen en ruzies waren aan zet. Het was een moeilijke tijd voor het verenigingsleven. Maar zoals wel vaker gebeurde, kwam er ook na deze botsing van gedachten een oplossing. Krachten werden gebundeld. Een groep Antwerpse imkers was vast besloten om een nieuwe provinciale imkersvereniging op te richten.

Ze hielden een eerste vergadering in Lille. Een naam werd gevonden nl Antwerpse vereniging voor Imkersbelangen... AVIB . Het klonk vlot en dekte volledig de lading. Nu nog een voorzitter.

De gouden tip kwam van "de Liefhebbers van het Zoet" uit Broechem. De toenmalige voorzitter zag in een pas toegetreden lid van zijn vereniging een geschikte kandidaat. Een ingenieur van opleiding en gepensioneerd bedrijfsleider was de geknipte man om samen met de nieuwe Raad van Bestuur AVIB op de rails te zetten. Hij aanvaardde de nieuwe uitdaging met de nodige daadkracht. Hij organiseerde de eerste vergaderingen, richtte werkgroepen op en bracht zo terug rust en zekerheid bij de Antwerpse bonden. Hij en zijn vrouw waren vanaf dan vaste waarden in de imkerswereld.

De taak van secretaris kwam in handen van een bevlogen imker en koninginnenkweker uit Muizen en actief lid in de imkersbond van Bonheiden. Zijn verslagen waren pareltjes , nog met de hand geschreven in een tijd waar de computer nog niet zo dwingend was, maar elk woord, elk punt, elke komma gewikt en gewogen. Daarbij kwam nog zijn jarenlange kennis en ervaring met het verenigingsleven van de imkerswereld.

De nieuwe schatbewaarder , voorzitter van de Rosse Bie uit Turnhout en al jaren penningmeester bij de KonVib nam de taak op zich. Alhoewel er de eerste jaren weinig of geen schat te bewaren viel bij AVIB. AVIB was opgestart met nul (toen nog ) frank.... Gelukkig bracht een kleine lening van de KonVib aan AVIB daar verandering in en gaf dit aan de nieuwe provinciale bond voldoende financiële armslag om te kunnen werken. De huidige voorzitter van Avib en actief lid in de bond van Kasterlee, behoorde ook bij de werkers van het eerste uur. Hij was en is nog steeds voor AVIB een trouwe bondgenoot , een harde werker. De voorzitter van de bond van Merksplas werd verantwoordelijk voor de bijengezondheid en de assistenten in de bijenteelt. Secretaris van de bond van Lille kreeg de verantwoordelijkheid voor de scholing van AVIB. AVIB had toen geen erkenningsnummer voor opleidingen in de imkerij. Frans Jacobs, voorzitter van KonVib en bezieler van het infocentrum voor bijenteelt in Gent, zorgde dat AVIB voordrachten en scholing kon geven met het erkenningsnummer van het infocentrum. Harry Daems , actief lid van de Bijenvrienden van Herentals, trok vanaf dan de kar van de selectiewerkgroep van AVIB.

De meeste grote bonden van Antwerpen hadden hun stem in het AVIB kapittel. Deze groep mensen stelden statuten en een huishoudelijk reglement op. Ze kozen een vlag en een logo. De eerste vergaderingen werden gehouden en de eerste imkersdag werd georganiseerd. Het aantal aangesloten bonden groeiden en AVIB telde al vlug meer dan 500 leden.. Gelukkig voor AVIB is het niet bij de inzet van de stichtende leden gebleven , maar ondanks dat bestuursleden komen en gaan kan AVIB nog steeds rekenen op de inzet van velen.

Naar boven